(+48) 881 580 580*
*Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem danego operatora

Formularz

Zapraszamy serdecznie Państwa do kontaktu z nami. Bezpłatne spotkania z naszymi Doradcami. Poznaj najlepszą ofertę finansową oraz korzyści wynikające z współpracy z nami.

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

Imię

Nazwa ulicy

Miejscowość

Telefon domowy

Adres poczty e-mail

Nazwisko

Numer domu

Numer mieszkania

-

Kod pocztowy

Telefon komórkowy

Twoja wiadomość


Wyrażam zgodę na wielokrotne przetwarzanie i transfer moich danych osobowych w celach promocyjno-handlowych oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926) przez firmę NOVUMCREDIT Spółka. z o.o., z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim 62-065, ulica Szeroka 10/3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjno-handlowych od firmy NOVUMCREDIT Spółka z o.o. i innych podmiotów drogą elektroniczną, stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również na otrzymywanie drogą listową i telefoniczną informacji handlowych i promocyjnych od firmy NOVUMCREDIT Spółka z o.o. i innych podmiotów.

logo THE ONE CARE Invest Group

NOVUMCREDIT Spółka z o.o., ulica  Szeroka 10/3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, POLSKA. NIP: 9950226232 / REGON 302472395 / KRS 0000467522
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego