(+48) 881 580 580*
*Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem danego operatora

Współpraca

Współpraca z NOVUM CREDIT każdego dnia - idealna współpraca dla Ciebie. Zacznij realizować swoje potrzeby, cele i plany.

Jesteśmy nowoczesną marką na rynku Polskim, która stawia sobie jasne i wysokie cele, dlatego poszukujemy dynamicznych, umotywowanych i nastawionych na sukces Kontrahentów - Partnerów, którzy przyczynią się do naszego rozwoju. Postrzegamy siebie jako partnera ukierunkowanego na bliskie relacje z klientem, a poprzez zrozumienie wymagań naszych Klientów znajdujemy im optymalne rozwiązania, w zależności od indywidualnych potrzeb.


Odpowiedzialność w biznesie to dla nas wieloetapowa strategia działania, której podstawowym założeniem jest nie tylko wynik finansowy, ale różnego rodzaju skutki jakie działalność biznesowa niesie dla wszystkich z nami związanych, pracowników, partnerów, kontrahentów.
logo THE ONE CARE Invest Group

NOVUMCREDIT Spółka z o.o., ulica  Szeroka 10/3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, POLSKA. NIP: 9950226232 / REGON 302472395 / KRS 0000467522
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego