(+48) 881 580 580*
*Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem danego operatora

Wywiad gospodarczy

Dokładna weryfikacja potencjalnego partnera biznesowego pozwala skutecznie ocenić skalę ryzyka i tym samym uchronić przed ewentualnymi stratami.


Wywiad gospodarczy pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z rozwojem firmy, kolejnymi inwestycjami i nawiązywaniem współpracy z nowymi kontrahentami. Pozwala on na ocenienie skali ryzyka oraz daje znacznie więcej niż ogólnodostępne bazy.


Wykonując wywiad gospodarczy pozyskujemy informacje dotyczące wskazanych kontrahentów. Sprawdzamy między innymi ich przeszłość i powiązania biznesowe, wiarygodność płatniczą, płynność finansową, zabezpieczenie realizacji transakcji, opinię środowiskową, majątek, dzięki czemu jesteśmy wstanie wyciągnąć wnioski, ocenić skalę ryzyka i tym samym uchronić Klienta przed ewentualnymi stratami.

Ważne!
Wywiad gospodarczy jest jednym z elementów wspierającym w skuteczny sposób detektywistykę biznesową oraz windykację. Warto korzystać z niego przed podjęciem współpracy z kontrahentem.logo THE ONE CARE Invest Group

NOVUMCREDIT Spółka z o.o., ulica  Szeroka 10/3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, POLSKA. NIP: 9950226232 / REGON 302472395 / KRS 0000467522
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego