(+48) 881 580 580*
*Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem danego operatora

Korzyści

Leasing jest atrakcyjną formą finansowania inwestycji szczególnie dla firm uiszczających wysokie podatki dochodowe.

Umożliwia łatwy dostęp do środków transportu i nowoczesnego sprzętu ( maszyn, linii technologicznych itp. ) bez konieczności angażowania znacznych środków kapitałowych. Jednocześnie stanowi tzw. tarczę podatkową, gdyż w koszty wlicza się całą ratę leasingu a nie jak w przypadku kredytu tylko jej część odsetkowa ( tzw. rzeczywisty koszt kredytu ).


Dbając o czas Klienta, na jego życzenie dokonujemy skierowanej na indywidualne potrzeby i możliwości Przedsiębiorcy analizy dostępnych na rynku form finansowania i przedstawiamy Klientowi tę najkorzystniejszą. To nie tylko oszczędność czasu, skrócenie drogi pomiędzy podjęciem decyzji, a jej realizacją, ale także pewność, że spośród wielu zostanie wybrana oferta najlepsza.



Zalety leasingu:

  1. Zwiększenie kosztów uzyskania przychodu
  2. Optymalizacja wyniku finansowego ( w przypadku dysproporcji między wynikiem księgowym i podatkowym )
  3. Płynna regulacja wysokości zaliczek na podatek dochodowy ( raty sezonowe )
  4. Wysoka wartość rezydualna ( niska rata leasingu ).


Przewagi pozacenowe leasingu:

  1. Szybka decyzja o finansowaniu inwestycji
  2. Ograniczona ilość zabezpieczeń
  3. Niski wkład własny
  4. Poprawa płynności przedsiębiorstwa (leasing zwrotny)
  5. Usługi dodatkowe (import, ubezpieczenie, inne)
  6. Brak ograniczeń branżowych w zakresie finansowania.


NOVUM CREDIT
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

(+48) 881 580 580
info@novumcredit.com
logo THE ONE CARE Invest Group

NOVUMCREDIT Spółka z o.o., ulica  Szeroka 10/3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, POLSKA. NIP: 9950226232 / REGON 302472395 / KRS 0000467522
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego