(+48) 881 580 580*
*Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem danego operatora

Oddłużanie

Oddłużanie jest kompleksowym działaniem prawnym, negocjacyjnym i finansowym, mającym na celu przywrócenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań.

Zadłużony Polak, to dziś nic nowego. Dla wielu osób zadłużonych to również sytuacja wstydliwa i stresująca, wpływająca negatywnie na codziennie życie oraz kontakty z rodziną i przyjaciółmi. Pogorszenie sytuacji finansowej może spotkać każdego.


Właśnie dla takiej osoby oddłużanie czy restrukturyzacja, to jedyna ścieżka by zaznać zasłużonego spokoju. Wiele osób wpadło w sidła małych kredytów i pożyczek, które w przypadku braku terminowego spłacania blokują pozyskanie konsolidacji czy nowego większego kredytu. Aby pomóc Państwu wyjść z sideł zaległości oferujemy pomoc w oddłużaniu.


NOVUM CREDIT
BIURO OBSŁUGI

0048-662 702 602
info@novumcredit.com
logo THE ONE CARE Invest Group

NOVUMCREDIT Spółka z o.o., ulica  Szeroka 10/3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, POLSKA. NIP: 9950226232 / REGON 302472395 / KRS 0000467522
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego