(+48) 881 580 580*
*Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem danego operatora

Dokumenty do pobrania

Dział e-book to nasze dokumenty, które można pobrać. Ma to na celu zaoszczędzenie czasu oraz ułatwienie komunikacji między nami a Państwem.

Wszystkie dokumenty można bezpiecznie pobrać. Zapisane są w formacie PDF ( potrzebny jest program Adobe Reader do otwarcia* ). Przedstawione dokumenty są tylko i wyłącznie naszą własnością i zostały opracowane na zlecenie naszej firmy NOVUMCREDIT Spółka z o.o..

Jest bezwzględny zakaz kopiowania i wykorzystywania przedstawionych dokumentów w innych celach niż przedstawiono**.


1. Wniosek o udzielenie pożyczki
2. Tabela opłat i prowizji
3. Upoważnienie o udostępnianiu i wymianie danych informacji gospodarczych - Konsument KRD + BIG
4. Upoważnienie o udostępnianiu i wymianie danych informacji gospodarczych - Firma BIG
5. Formularz przelewu pożyczki bank PKO BP
6. Formularz przelewu pożyczki bank PEKAO*W celu poprawnego wyświetlenia dokumentów niezbędne jest zainstalowanie darmowego oprogramowanie do odczytu dokumentów PDF - programu marki Adobe Reader. Pobierz tutaj.
**Opublikowane dokumenty należą tylko i wyłącznie do NOVUMCREDIT Spółka z o.o. - właściciela marki LOMBARD365. Jest bezwzględny zakaz kopiowania i rozpowszechniania przedstawionych dokumentów w celach inny niż zapoznanie się, w szczególności wykorzystywania przez konkurencję czy inne podmioty w celach zarobkowych.
logo THE ONE CARE Invest Group

NOVUMCREDIT Spółka z o.o., ulica  Szeroka 10/3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, POLSKA. NIP: 9950226232 / REGON 302472395 / KRS 0000467522
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego