(+48) 881 580 580*
*Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem danego operatora

Opłaty

Proste, przejrzyste, klarowne i zrozumiałe.
Żadnych ukrytych kosztów. Dodatkowo prezenty!

Jeżeli trzymasz się swojej części umowy i spłaty pożyczki w terminie, nie możesz spodziewać się dodatkowych opłat. Nasze relacje budujemy na zaufaniu. Dodatkowo aby promować szczere i terminowe spłaty nagradzamy osoby po ukończeniu okresu trwania umowy wartościowymi prezentami.

Podstawowe opłaty
Jedna stawka dla wszystkich, bez podziału na zdolność finansową, posiadany majątek czy wiek.
Wszyscy są równi wobec siebie. Po prostu - "Innowacyjne Finanse". Szczegółowe dane kosztów uzyskania pożyczki dostępne podczas przedstawienia konkretnej oferty.


Tak jak pisaliśmy na początku - jeżeli trzymasz się swojej części umowy i spłaty pożyczki w terminie, nie możesz spodziewać się dodatkowych opłat. Są jednak z naszego doświadczenia wyjątki i wtedy do umowy doliczamy opłaty dodatkowe. Dodatkowe opłaty to kwoty obciążające Ciebie za niewywiązanie się z umowy np. opłaty administracyjne, prawne czy koszty windykacji terenowej.

Pierwsze wezwanie do zapłaty, po upływie 3 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty

  30 zł

Drugie wezwanie do zapłaty, po upływie 6 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty

  50 zł

Koszty windykacji zlecone zewnętrznej firmie   15%


Nasza rada na unikanie dodatkowych opłat ?

Wywiązuj się z umowy i wszyscy będziemy zadowoleni. To takie proste.

logo THE ONE CARE Invest Group

NOVUMCREDIT Spółka z o.o., ulica  Szeroka 10/3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, POLSKA. NIP: 9950226232 / REGON 302472395 / KRS 0000467522
Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego